Groene energie Nederland toegelicht

Het begrip groene energie in Nederland wordt hier toegelicht.d
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Groene energie is een term die je in Nederland vaak tegenkomt

Je hoort het overal om je heen. Dat is niet zo vreemd. Omdat we nu beseffen dat veel energiebronnen niet, ook niet in Nederland eeuwig beschikbaar zullen blijven. Doordat we ons steeds bewuster worden van de milieuschade die we veroorzaken als mens met onze westerse levensstijl.

Je ziet dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in het vinden van nieuwe duurzame energie bronnen

Bekend is energie die verkregen wordt uit energiebronnen die niet opraken zoals zon, wind, water, aardwarmte en biomassa. Bekend zijn de windmolens die je overal vindt in Nederland maar ook de zonnepanelen welk je steeds op meer huizen ziet. Voor groene energie wordt ook wel de term duurzame energie gebruikt.

Zonne energie is afkomstig van zonnepanelen

In de vorm van warmte en licht komt zonne energie tot uiting. Zonne energie ontstaat in de oorsprong door continue kernfusiereacties in de zon. Zonne energie is een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele energieopwekking. Met behulp van de straling van de zon kan er energie worden opgewekt via de zonnepaneel. Dankzij de zonnepanelen kunnen we gebruik maken van deze onuitputtelijke bron. Je ziet steeds meer hele zonneparken op diverse plekken in Nederland. Zelfs op water.

Hoe werkt windenergie?

Windenergie wordt opgewekt uit windmolens. Je vindt de windturbines terug in de weilanden en steeds meer op zee. Als de lucht zich verplaatst van het hoge drukgebied naar het lage drukgebied, onstaat er wind. Dat komt mooi van pas omdat het vaak en veel waait in Nederland. Over het algemeen hebben de windmolens een hoogte tussen de 120 en 180 meter. In de meeste gevallen 3 wieken en een gemiddeld vermogen van 3 megawatt. Met andere woorden, zo’n 2000 huishoudens ontvangen stroom.

De rol van de overheid hierin

Nederland werkt aan groene energie, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is.  De Rijksoverheid wil dat er in 2020, 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. In 2030 is dat minimaal 27%.  En in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Compleet groene energie Nederland is het streven.