Bio energie uitgelegd

bio-energie-en-biomassa-groene-energie
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

Bio energie is een energie die ontstaat uit biomassa

Wat is biomassa dan? Biomassa bestaat uit hout en organisch afval, zoals planten, groente- en fruitresten. Bij de verbranding van deze materialen komt energie vrij en die energie noemen we bio energie. Dit is dus een duurzame vorm van energie opwekken.

Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen

De biomassa kunnen we onderverdelen in twee verschillende soorten. Er is biomassa die speciaal verbouwd wordt om bio-energie te winnen. Èn er is biomassa die ontstaat door restafval. Denk hierbij aan snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie. Maar ook GFT, oud papier en agrarisch restafval vallen onder de restafval.

Autobrandstof en elektriciteit die zijn gemaakt uit biomassa, verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen en veroorzaken daarmee minder klimaatbelasting.

Een ander voordeel is dat biomassa, in tegenstelling tot kolen en aardgas, niet opraakt

Er zijn zo’n elf centrales in Nederland die de verbrandingswarmte omzetten in elektriciteit en deze worden geleverd  aan energiebedrijven. Het deel van de stroom die uit biomassa komt, mogen ze verkopen als groene stroom.

Zo’n 50% van de groene stroom in Nederland komt uit de biomassa. De overige bronnen zijn de bekende zon, wind en water. 80% Van deze biomassa is goed voor de groene warmte en 100% voor de groene autobrandstof.

Omdat de bronnen voor bio energie in principe niet (kunnen) opraken is bio energie een duurzame energiebron

Om de duurzaamheid van bio energie te meten is wat ingewikkelder. Dit hangt niet alleen af van de hoeveelheid CO2 die vrijkomt. Maar ook het hele proces dat leidt tot energie uit biomassa zal men moeten bekijken, voordat duidelijk is of het duurzaam is. Wat dus betekent dat men moet kijken naar de herkomst van de biomassa en de verwerkingswijze hiervan.

Biogas is een gasmengsel dat voor het grootste deel bestaat uit methaan en koolstofdioxide

Biogas ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest of rioolslib. Dankzij de biologische oorsprong van het gas, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas, is biogas een bron van duurzame energie, specifiek bioenergie. Het wordt vaak als brandstof toegepast in warmte krachtcentrales.

Als biogas gedroogd en gezuiverd is en dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten.