Privacyverklaring

INLEIDING

Versie: 1 april 2020

Als je gebruik maakt van de diensten die uitzoekservice.nl/energie aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van jou verwerkt door Uitzoekservice Nederland. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor doeleinden met als grondslag: toestemming en/of overeenkomst.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

LEESBAARHEID

In verband met leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen om gebruik te maken van de ‘wij-vorm’. Waar “wij”, “staat voor Uitzoekservice Nederland. Waar “jij”, “je”, “jou” of “jouw” staat wordt jij als klant of prospect bedoeld.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

Wij hebben de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al onze (gratis) diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en inhoud geheel/ gedeeltelijk te gebruiken voor je eigen online platform, social media en andere online kanalen.

PRIVACYBELEID     

Uitzoekservice Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website https://uitzoekservice.nl/energie van onze (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Er wordt dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om gegaan. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben.

Hierbij houdt Uitzoekservice Nederland zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland stelt. Deze privacyverklaring geldt wanneer je onze website bezoekt en wanneer je een beroep doet op onze diensten. Dat betekent onder andere dat persoonsgegevens rechtmatig verwerkt worden, deze gegevens goed beveiligd worden en deze alleen onder voorwaarden worden gedeeld met derden. Deze privacyverklaring ziet toe op al onze verwerkingen. Ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Zoals bijvoorbeeld het geval is bij het versturen van facturen.

Welke gegevens worden er verzameld?

Wanneer je een download hebt aangevraagd of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Er zullen enkel gegevens worden verwerkt, die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;

(Evt.) telefoonnummer;

E-mailadres;

IP-adres (geanonimiseerd);

Locatiegegevens;

Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

Internetbrowser en apparaat type;

Contactgeschiedenis;

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door aanmelding op onze website, telefonisch en/of in correspondentie.

HOE WORDEN JOUW GEGEVENS GEBRUIKT?

Jouw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Voornaam, achternaam, e-mail adres gebruiken we voor het verzenden van commerciële mailingen. Dit wordt enkel gedaan met de gegevens die verkregen zijn door het downloaden van gratis documenten. Dit gebeurt niet met gegevens die via onze contactformulieren zijn binnengekomen.

Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om de vragen of opmerkingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling.

De gegevens die wij hiervoor opslaan zijn:

  • IP-adres
    Jouw IP-adres wordt bij het doorverwijzen naar de betreffende website van de adverteerder maximaal 30 dagen opgeslagen op onze server.

DELEN MET DERDEN

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening (zoals bijvoorbeeld  klantenservice en technische support) of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang je klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal vier jaar na laatste oplevering. 

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik te maakt.

Uitzoekservice Nederland sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

GOOGLE ANALYTICS

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

FACEBOOK

Op Uitzoekservice.nl maken wij gebruik van de Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Voor meer informatie over cookies op onze website verwijs ik naar het onderdeel ‘cookies’ in deze privacyverklaring.

Jouw e-mailadres, voornaam en gedrag op onze website kan met Facebook gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Facebook-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze Facebook-advertenties willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer je niet wenst dat via dit platform advertenties worden getoond, dan kun je dat bij ons aangeven via info@uitzoekservice.nl . Ook kun je hiervoor bij Facebook afmelden. Hoe je dit doet, kun je lezen via deze link.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van uitzoekservice.nl/energie te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

MAILBLUE

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking van Mailblue, de Nederlandse partner van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over sitetracking vind je hier.

De servers van ActiveCampaign, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Hier wordt het Europese beleid toegepast door Mailblue. Meer informatie over het Privacy Shield Framework vind je hier.

COOKIES

uitzoekservice.nl/energie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je een website bezoekt. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.
Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) de website.

Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om het surfgedrag van bezoekers van deze website te monitoren. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics websitestatistieken.

Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren die verwerkt worden door de Facebookpixel en sitetracking van Mailblue waardoor wij onze advertentiecampagnes op Facebook en onze mailings beter kunnen aansluiten op gedrag en interesse van websitebezoekers en emaillijst.

Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser.

Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan uitzoekservice.nl/energie een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het gebruik van cookies en je kunt een keuze maken tussen welke type cookies je wel/niet accepteert.

PARTNERS

Op uitzoekservice.nl/energie en in sommige e-mails worden links geplaatst naar externe websites van samenwerkingspartners, als wij denken dat deze informatie waardevol voor je is. Wij hebben geen controle over hoe deze partners omgaan met de privacywetgeving. Het is raadzaam om ook de privacyverklaring en gebruikersvoorwaarden van deze partners zelf goed te lezen, als je deze websites bezoekt.

BEVEILIGING 

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking: 

  • alle gegevens die je met ons deelt via de website wordt via een beveiligde verbinding (SSL) aan ons verstuurd
  • logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor
  • wij maken gebruik van versleutelde back-ups voor de afgegeven persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan jou worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze
intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij
van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@uitzoekservice.nl

Om er zeker van te zijn dat een dergelijk door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij hopen natuurlijk dat je tevreden bent met hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Ben je dit niet? Laat het ons dan weten. We willen je er ook graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

VRAGEN OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.

Je kunt contact opnemen met: info@uitzoekservice.nl

Om de afhandeling zo spoedig mogelijk te behandelen, verzoeken wij je in de onderwerpsregel “Persoonsgegevens” te zetten. Alvast bedankt!

Overige contactgegevens zijn:

Uitzoekservice Nederland

Evertsenstraat 10

6004 CJ Weert

Email: info@uitzoekservice.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2022