Veelgestelde vragen!

Overstappen

Kijk eerst hoelang je contract nog loopt. Heb je een contract voor onbepaalde tijd? Dan kun je overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Houdt daarbij wel rekening met een opzegtermijn van maximaal èèn maand van je oude energieleverancier.

Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan kun je overstappen 6-8 weken voor de einddatum van je huidige energiecontract. Wel is het belangrijk dat je bij het aanmelden de einddatum vermeldt van je lopende contract.

Voorheen maakten de energieleveranciers  gebruik van het landelijke Contract Einde Register (CER). Hierin konden zij precies zien wanneer je huidige contract afloopt. Nu houdt de CER nog wel de gegevens bij maar inzage door energieleveranciers is niet meer mogelijk.

Heb je een contract langer dan 2 maanden? Dan is het beste dat je wacht met overstappen. Waarom? Je huidige energieleverancier kan je een opzegvergoeding (ook wel boete) in rekening brengen. En daarbij loopt je de eventuele welkomstpremie bij je nieuwe leverancier mis. In de meeste gevallen worden deze kosten niet vergoed door je nieuwe energieleverancier.

Indien je direct bij de energieleverancier de gevraagde gegevens invult, let ook op de prijs (vast of variabel) en de contractduur (1, 2, 3 ,4 of 5 jaar) en als je op “aanmelden” klikt, ontvang je per mail (en soms ook per post) de aanmelding. Hier heb 14 dagen de tijd voor om na te denken of je hiermee akkoord gaat. Je kunt de aanvraag binnen die tijd ontbinden.

Indien je via een energievergelijker de aanvraag gaat doen voor een energieleverancier, vul je weer de gevraagde gegevens in. Let ook hier weer op de prijs (vast of variabel) en de contractduur (1, 2, 3, 4 of 5 jaar) wel of geen groene energie.

Druk op “aanvragen” en vul de verdere gevraagde gegevens in. Soms word je vanuit de vergelijker direct doorgestuurd naar de website van een energieleverancier of je vult het formulier van de vergelijker in en zij regelen de rest. Je ontvangt sowieso een bevestigingsmail in je mailbox.

En ook hiervoor geldt, je hebt 14 dagen de tijd om na te denken of je hiermee akkoord gaat (is je consumenten recht). Je kunt de aanvraag binnen die tijd ontbinden.

In beide gevallen zegt je nieuwe energieleverancier je oude contract op. Jij hoeft dit niet te doen. Tijdens je overstap ontvang je gewoon stroom en gas.

 

Jazeker! Ook in een huurwoning heb je stroom en gas. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gas en elektra rekening.

Dus ja, zeker de moeite waard om te kijken en vergelijken of het niet goedkoper kan. En ook hier geldt, kijk of je contractvrij bent of in ieder geval tot wanneer je huidige energiecontract loopt.

Kijk op deze pagina en vergelijk de prijzen.

Jazeker! Maar dan wel alleen voor de stroom. Waarom?

Voor warmte kun je niet overstappen naar een andere warmteleverancier.

Deze wordt namelijk bepaald door de gemeente, zij bepalen welke wijken een stadsverwarming krijgen. Daarnaast zijn de warmtenetten niet onderling met elkaar verbonden zoals bij gas en elektriciteit.

Het goede nieuws is, voor elektriciteit kun je wel overstappen. Je kunt dus gewoon vergelijken.

Check het direct hier.

Energieprijzen Energierekening

De energieleveranciers bieden aan de vergelijkers speciale kortingen voor klanten die via de vergelijker een overstap aanvragen. Omdat veel mensen tegenwoordig online hun zaken regelen, is de kans dat een energieleverancier via deze weg sneller en in grotere getale wordt gevonden Om deze redenen zijn de prijzen dan ook vaak voordeliger dan bij de leverancier rechtstreeks. Daarnaast kom je ieder jaar in aanmerking voor een welkomstkorting die alleen geldt voor nieuwe klanten.

De energieleverancier ontvangt van jouw netbeheerder gegevens over het verbruik van de laatste 3-5 jaar op jouw adres en de technische specificaties van jouw aansluiting. Op basis van deze gegevens wordt het verwachte verbruik en dus jouw maandelijkse voorschotbedrag bepaald. Dit kan dus anders zijn, dan het verbruik wat je op de energie vergelijkingssites of de website van de energieleverancier hebt ingevuld. Uiteraard wordt op de jaarrekening uiteindelijke alles correct verrekend. Vaak kun je ook je maandbedrag aanpassen bij je energieleverancier. Informeer bij je leverancier.

De energieleverancier betaalt de welkomstpremie. Dus ook als je via een energievergelijker overstapt. In de meeste gevallen wordt de welkomstpremie na afloop van het contract aan je uitbetaald. Dit wordt dan verrekend op de jaarafrekening. Heel soms ontvang je de welkomstpremie gedurende het contract. Wanneer je jouw welkomstpremie zal ontvangen, staat in de actievoorwaarden van het contract.

Wil je weten of ook voor jou deze welkomstpremie geldt? Bezoek dan deze website.

Op de jaarnota zie je heel veel onderdelen staan. Ik probeer het enigszins duidelijker te maken. Ten eerste mag een energieleverancier zelf bepalen hoe zijn energierekening er precies uitziet. Er is een vrijwillige richtlijn en de verschillen tussen de energieleveranciers zijn groot. Maar in het algemeen kun je deze posten terugvinden:

A. Leveringskosten
1. Variabele/verbruikskosten (hier kun je op besparen)
2. Vaste leveringskosten (kun je niet op besparen, deze kosten staan vast)

B. Netbeheerkosten
3. Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting (het vastrecht voor je aansluiting)
4. Capaciteitstarief (tarief voor het energietransport)
5. Meettarief (tarief voor de elektriciteits- en gasmeter)

C. Belastingen en overheidsheffingen (kun je niet op besparen, deze kosten staan vast)
6. Energiebelasting (belasting voor je energieverbruik)
7. Vermindering energiebelasting (compensatie per aansluiting)
8. Opslag duurzame energie (ODE) (voor het duurzaam opwekken van energie)
9. BTW (je betaalt 21% btw)

D. Overige kosten en overzichten (is ter informatie)
10. Overigen (hier staan eventuele administratiekosten of kortingen)
11. Verrekening termijnbedragen (krijg je geld terug, of moet je bijbetalen?)
12. Overzicht reeds betaalde bedragen (al je betalingen op een rij)
13. Nieuw voorschotbedrag (de verwachting voor het nieuwe jaar)
14. Overzicht verbruik (inzicht in je verbruik)
15. Vergelijking eerdere perioden (overzicht op de lange termijn)

Bron: Consumentenbond

Als je bent aangesloten op een warmtenet of stadsverwarming, dan ontvang je een aparte nota van jouw warmteleverancier. Voor een deel van de kosten op deze nota is door de wet een maximum bedrag bepaald.
A. Warmteverbruik, vastrecht en meettarief
(de warmtewet stelt hiervoor een maximum bedrag vast)
B. Huur van de afleverset
(de maximale kosten hiervoor zijn niet heel duidelijk in de warmtewet vastgelegd, maar de ACM stelt wel een redelijke vergoeding vast).


Bron: Consumentenbond

Ja en nee. Ik zal het toelichten:

Ja: als je een contract hebt met variabele prijzen. Dan kunnen de prijzen omhoog of omlaag natuurlijk. Je schommelt als het ware mee met de prijs. In de regel is dat 2 x per jaar. Per 1 januari en per 1 juli. Maar er zijn ook leveranciers die per kwartaal de prijzen aanpassen. Dit geldt overigens alleen voor de leveringskosten. De overige kosten zoals belasting en netwerkkosten blijven hetzelfde of je nu een vast of variabel tarief hebt. Hier heeft welke energieleverancier dan ook, geen invloed op. Dus daar kun je ook niet op besparen.

Nee: als je een contract hebt met vaste prijzen voor een, twee of meer jaren. Dan blijft het leveringstarief precies zo als het afgesproken is op het afgesloten moment.
Energieleveranciers zijn sinds 1 januari 2015 verplicht om je tijdig, expliciet en persoonlijk te laten weten dat de energietarieven gewijzigd worden.
Een verwijzing naar de website is niet langer voldoende!
Bovendien moet je in de algemene voorwaarden kunnen terugvinden hoe er wordt omgegaan met prijswijzigingen. Er moet vermeld worden dat er prijsverhogingen kunnen plaatsvinden, met welke reden dit gebeurt en welke rechten je hebt als dit gebeurt.

Sinds 1 januari 2014 houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op de leveranciers van stads- en blokverwarming. De ACM stelt de warmtetarieven jaarlijks vast, omdat je niet kunt overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas. Dus wordt je beschermd tegen onredelijk hoge prijzen. En ieder jaar bepaalt de ACM hoeveel geld, energiebedrijven maximaal mogen vragen voor het leveren van warmte. Zodat je niet meer betaalt dan wat een gemiddeld huishouden met een gewone gasaansluiting.
Als je meer wilt weten over de exacte tarieven check dan ook op ConsuWijzer.
Het goede nieuws is, je kunt wel overstappen voor de stroom. Let wel, als er een welkomstpremie van toepassing is, dat je de helft hiervan krijgt omdat je alleen voor stroom overstapt.

Een energieleverancier dient binnen 6 weken na de overstapdatum, de eindfactuur verstuurd te hebben. Een eventuele terugbetaling kan enkele weken in beslag nemen. Omdat veel leveranciers met standaard incassomomenten werken, kan het soms 2 weken duren voordat het bedrag teruggestort wordt.

Verhuizen

Je kunt twee dingen doen. Of je kunt bij je huidige energieleverancier blijven en deze verhuist mee naar het nieuwe adres (wel even doorgeven aan je energieleverancier). Of je kunt kiezen voor een nieuwe energieleverancier als je huidige contract dat toelaat (dus niet een contract voor bepaalde tijd, mits deze natuurlijk binnenkort afloopt).

Let op de volgende punten bij het meeverhuizen van energieleverancier:


1. Geef de geplande verhuisdatum vanaf drie maanden tot uiterlijk twee weken van tevoren door aan je energieleverancier.
2. Controleer of je na enkele dagen een ontvangstbevestiging heb gekregen.
3. Vul op de dag van verhuizing de meterstanden in, voor zowel jouw oude als nieuwe adres en stuur deze binnen vijf werkdagen op naar je energieleverancier.
4. Controleer of je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van je nieuwe adres van je energieleverancier.
5. Controleer de eindafrekening en de meterstanden of deze kloppen.

Dat kan. Maar let wel op het volgende:
1. dan moet je bij een verhuizing zelf de energieleverancier in je oude woning opzeggen. Dus ook een overstapservice, die sommige energievergelijkers aanbieden, is alleen mogelijk als de aansluiting hetzelfde blijft. Dus niet voor dit geval.
2. Daarbij komt als je een aanvraag doet voor een nieuwe woning, word je doorgaans sneller aangesloten. Je hebt in dit soort gevallen dus niet altijd recht op 14 kalenderdagen bedenktijd. Het recht wat normaal wel geldt bij een overstap op een zelfde adres.

Als je gaat samenwonen en zeg je een energiecontract voor 1 of meerdere jaren op? Ook dan betaal je een opzegvergoeding. Je energieleverancier kan geen energie meer aan je leveren, maar heeft dit al wel voor je ingekocht.
Wat handig is, is om te kijken hoe lang het contract van je partner loopt. Loopt dit contract (binnenkort) af of is hij/zij al contractvrij en loopt jouw contract nog een tijdje? Dan verhuis je jouw contract mee en zegt je partner zijn/haar contract op. Dit natuurlijk in samenspraak met je partner.

Dubbele of enkele meter // Netbeheerder

Enkele meter: Als je een enkele meter hebt, zie je dat in je meterkast maar 1 van de 2 stroommeters actief is. Dan betaal je voor stroom een standaard tarief (ook wel normaal tarief genoemd).
Dubbele meter: Als je een dubbele meter hebt, dan zie je dat in je meterkast beide stroommeters in werking zijn. Dan betaal je een piektarief (voor stroomverbruik overdag) en een daltarief (voor je verbruik ‘s nachts). Het daltarief is lager omdat ‘s nachts stroom goedkoper is. Overdag is er meer vraag naar stroom en is het piektarief dus hoger.

De tijden van de piek- en daluren hangen af van het netwerkbedrijf in je regio. Meestal worden daltarieven doordeweeks berekend van 23.00 tot 7.00 uur en in het weekend (vrijdagavond tot maandagochtend) en op erkende feestdagen. In Noord-Brabant, Limburg en enkele gemeenten daarbuiten zijn de dal tarieven vanaf 21.00 tot 7.00 uur geldig.

Nee hoor, er verandert niets in je meterkast. De energie aanbieders gebruiken dezelfde apparatuur. Over de meter gaat immers de netbeheerder. Wat wel verandert, is je factuur. Die ontvang je voortaan van een andere aanbieder met een ander logo.

Wij hebben zeven regionale netbeheerders in Nederland voor
elektriciteit.
Zij beheren de leidingen en kabels in een bepaalde regio.
Op die manier verzorgt de netbeheerder het energienetwerk. Op straat, onder de grond en in de meterkast.
Dus de netbeheer levert geen energie, maar zorgt ervoor dat
energieleveranciers dit kunnen doen.
Netbeheerders vervoeren de elektriciteit in Nederland. TenneT is de landelijk netbeheerder van elektriciteit
TenneT is de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet in Nederland en beheerder van windparken op zee. Zij verbinden alle regionale elektriciteitsnetten en het Europese net met elkaar. Naast het beheer van het net, bewaakt Tennet de betrouwbaarheid en continuïteit van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Hier kun je meer over lezen op de website van TenneT.

De netbeheerder staat vast voor een bepaalde regio. Je kunt dus niet zelf je netbeheerder kiezen. Als je niet weet wie je netbeheerder is, kun je dit opzoeken in het EAN-codeboek.
Aansluitingen op het net worden overigens door de netbeheerder geregeld inclusief de plaatsing van de meters in de meterkast.

Voor vragen over de meterstanden kun je terecht bij je huidige energieleverancier.
Dit kan per telefoon, mail en soms ook chat.

Energieaanbieders

Een energieleverancier verkoopt elektriciteit en/of gas. De energieleverancier koopt stroom en gas in bij producenten of tussenhandelaren of produceert dit zelf.
Er zijn momenteel meer dan 50 energieleveranciers met een vergunning van de Autoriteit Consument en Markt – ACM (peildatum januari 2023). Zie hier de actuele lijst van de ACM. Hiervan zijn er zo’n 40 aanbieders voor de kleinverbruikers oftewel de consumentenmarkt.
De energieleveranciers mogen stroom en/of gas aanbieden aan jou. Je ontvangt vast wel eens een mail of telefoon of deurbezoek van een energieleverancier. En natuurlijk vind je ook de reclame van enkele leveranciers op televisie.

Bij een energieveiling bieden verschillende energieleveranciers een bepaald tarief aan voor een groep consumenten die zich hebben ingeschreven bij de desbetreffende veiling. De leverancier die de beste aanbieding heeft, in vergelijking met de andere leveranciers die aangesloten zijn bij de veiling, wint. De ingeschreven consument krijgt dan een bepaald tarief aangeboden van de winnende leverancier.

Een energiecollectief is vergelijkbaar met een energieveiling. Een energiecollectief betekent wanneer meerdere personen zich verenigen, de energieleverancier een speciaal aanbod kan doen. Iedereen kan zich hiervoor inschrijven via verschillende websites. Ook zijn er verschillende ledenorganisaties of verenigingen die collectieve inkoop van energie organiseren. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de resultaten van de energieveiling en dan krijg je een aanbod van het winnende energiecontract. En vervolgens kan je overstappen als het gunstig voor je uitpakt en voldoet aan je wensen.

Een energievergelijker is een vergelijkingswebsite op internet met een vergelijkingstool om je energie te vergelijken. Nadat je je postcode, verbruik etc in hebt gevuld, krijg je verschillende energieleveranciers te zien die op dat moment bij jouw wensen passen.
Er zijn meer dan 75 vergelijkingssites te vinden op het internet. Een aantal van deze vergelijkingssites zijn echt transparant. Check altijd op gegevens van deze vergelijker zoals kvk nummer, verdienmodel etc. De meeste vergelijkingssites bieden niet alle Nederlandse energieleveranciers aan, dit hangt vaak van een aantal factoren af. Een betrouwbare Nederlandse energievergelijker is Gaslicht.com

Overige

Ten eerste behoud je gewoon stroom en gas. Je komt niet zonder te zitten.
De nieuwe leverancier informeert je over de voorwaarden. In de meeste gevallen wordt het oude contract overgenomen., maar lang niet altijd, zeker als de actuele tarieven hoog liggen. Als je het niet eens bent met de nieuwe voorwaarden of prijzen dan kun je er ook voor kiezen om over te stappen naar een nieuwe andere leverancier. Let wel op, of hier contract dit toelaat (contract voor onbepaalde tijd of dat je contract binnen 2 maanden afloopt). Waarom? Om een opzegvergoeding te voorkomen. Ook hier geldt een opzegtermijn van 30 dagen.

Ongeveer een kleine half miljoen huishoudens in Nederland maken gebruik van een stads- of blokverwarming. Dit zijn manieren om het huis of appartement te verwarmen of om warm water te krijgen, zonder het gebruik van gas.
Dat betekent dat als je een stadsverwarming hebt, geen eigen CV-ketel hebt. Je krijgt via een leidingennetwerk de warmte in huis. Dit is de restwaarde van de bijvoorbeeld de industrie (fabrieken of energiecentrales).
Met blokverwarming wordt een heel huizencomplex voorzien van warmte via een collectieve ketel. Zowel huishoudens als zakelijke klanten kunnen aangesloten zijn op een warmtenet.
Als je wilt weten hoe het zit met overstappen, check dan even onder het kopje “Overstappen” op deze pagina.

Algemeen over Uitzoekservice Nederland

Uitzoekservice Nederland is ontstaan omdat ik altijd van alles uitzoek. Dus ook op het gebied van energieleveranciers en energievergelijkers. En omdat dit niet alleen regionaal is maar voor heel Nederland. En omdat ik dit met veel enthousiasme doe, wil ik dit met alle mensen in Nederland delen die ook willen besparen in tijd en geld op energiegebied. Gelet op de kwaliteit en service van de energievergelijker. 

Vind je het lastig om wegwijs te worden in energie land? Wil je je kostbare tijd liever niet aan uitpluis werk verdoen? Maar wil je toch geen dief van je eigen portemonnee zijn? En voor gemak en tijdsbesparing gaan? Dan bied ik je deze oplossing. Ik heb de meest uitgebreide en betrouwbare vergelijkingssite voor je uitgezocht en gedeeld op de site. Nu hoef alleen zelf nog  de gegevens en wensen van jou in te voeren. En jij maakt de juiste keuze. Ieder jaar weer (als je wilt natuurlijk).

Je privacy is beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in is gegaan. Uitzoekservice Nederland gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Zie ook de privacy verklaring op de website.

Ik probeer het zo simpel mogelijk voor je te houden. Je hoeft bij mij geen contract te tekenen, dat doe je bij de energieleverancier via de energie vergelijkingssite. Het enige wat ik doe is je informeren rondom het onderwerp energie vergelijken en energieleveranciers en alles wat hier mee te maken heeft.

Indien je rechtstreeks via deze website naar de vergelijkingssite gaat en je direct een energiecontract afsluit, ontvangt Uitzoekservice Nederland hier een kleine vergoeding voor.

De energieleverancier zorgt voor de facturering en hier kun je ook voor al je verdere vragen terecht. Voor vragen en hulp bij het overstappen kan je terecht bij de coaches van de vergelijkingssites.

Stel dat je een keuze maakt, en deze loopt via een vergelijkingssite. Dan kan het zijn dat je vaker een verschillende (prijs) ziet. Dit ontstaat doordat energieleveranciers soms dagelijks, al dan niet twee -dagelijks, wisselen met hun welkomstpremie bij de vergelijker, wat invloed heeft op de eindprijs. Ze willen namelijk in de top 5 komen bij de vergelijker. Dus die markt blijft dagelijks in beweging. Hier heeft Uitzoekservice Nederland geen enkele invloed op.
Uitzoekservice Nederland adviseert dan ook direct over te stappen naar de nieuwe leverancier. Wacht je hier dagen of weken mee, dan gelden weer andere prijzen met andere leveranciers. Dit kan in je voordeel zijn, maar ook in je nadeel.

Geen probleem. Neem gerust contact op met Uitzoekservice Nederland. Ik zal zo snel en goed mogelijk mijn best doen om je vragen te beantwoorden.