Energiekamer

wat doet de energiekamer?
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

De Energiekamer is de toezichthouder op de Nederlandse energiemarkt.

Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Dat houdt in dat de Nederlandse overheid de energiemarkt heeft vrijgegeven. De overheid wil de consument meer keuzevrijheid geven om zelf een energieleverancier te kiezen. Hier gaan veel leveranciers de concurrentie met elkaar aan. Dit betekent dat energieleveranciers zich moeten inspannen om klanten te werven maar ook te behouden. De bedoeling is dat consumenten betere kwaliteit en service mogen verwachten tegen (verhoudingsgewijs) lagere prijzen. En bij een goed werkende energiemarkt kan de consument hier zijn voordeel mee doen.

Wat zijn de taken van deze Kamer?

Het is belangrijk in een vrije markt van energie dat de energiebedrijven zich houden aan de spelregels. Hier ziet de Energiekamer op toe. Ook beschermen zij consumenten daar waar nodig. Daarnaast hebben zij de taak om de ontwikkelingen op de energiemarkten in de gaten te houden. In de marktmonitor kleinverbruikersmarkt rapporteert de Energiekamer over de werking van de consumentenmarkt (ook wel de kleinverbruikersmarkt genoemd). Op ConsuWijzer  kun je daarnaast meer informatie vinden over je rechten en plichten als energieconsument.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten om per 1 juni 2008 de naam Directie Toezicht Energie (DTe) te veranderen in Energiekamer.